sunnuntai 8. kesäkuuta 2014

VOACAP:n ja W6ELPropin ennusteiden vertailua, osa 2

Osassa 1 todettiin, että W6ELProp pystyy herkemmin ennustamaan alabandien keliä kuin VOACAP Online. Tein vertailun jossa ennustettiin yhteysväliä Vaasasta Tromelinille marraskuussa 2014. Molemmissa ohjelmissa käytettiin oletusarvoja, ja lopputuloksena W6ELPropin ennuste vaikutti paljon suuntaa-antavammalta kuin VOACAP:n. (Olin tehnyt aiemmin ennusteen Tromelinille 1500 watin teholla ja 10 metriä maasta olevilla antenneilla.)

Valitettavasti VOACAP Online - ja W6ELProp-ennusteiden alkuarvot ja lopputulokset eivät olleet aivan täysin yhteismitallisia:

1. Antennit ovat eri korkeuksilla


Ensinnäkin W6ELPropissa horisontaalinen dipoliantenni on aina puolen aallon korkeudessa joka taajuudella, esim. 40 metrillä siis n. 20 metriä ja 80 metrillä n. 40 metriä maan pinnasta. VOACAP-ennusteessa oli käytetty oletusarvoista 10 metrin korkeudella olevaa antennia kaikilla taajuuksilla, ja tämä kyllä näkyy. Tällä hetkellä VOACAP Onlinessa ei ole mahdollista valita antennia, jonka korkeus maan pinnasta muuttuu taajuuden mukaan.

2. VOACAP Online arvioi signaali-kohinasuhdetta, W6ELProp signaalitehoa


Toisekseen W6ELPropin ennuste esitetään signaalitehona kun taas VOACAP Online -ennuste kertoo todennäköisyyden sille, että tietty signaali-kohinasuhde saavutetaan (toisin sanoen sekä signaaliteho että kohinateho huomioidaan). Eli VOACAP ottaa huomioon myös vastaanottopäässä ilmenevän kohinan, mitä W6ELProp ei huomioi. Tämä asia korostuu etenkin kun ennuste oli tehty nimenomaan Vaasasta Tromelinille. Tämä tarkoittaa että vastaanottopäässä on paljon enemmän taustakohinaa kuin Vaasassa, mikä omalta osaltaan heikentää signaali-kohinasuhdetta.

Seuraavassa uudet ennusteet, jotka on tehty VOACAP:n Windows-versiolla samantyyppisellä antennilla kuin W6ELPropissa ja joissa vertaillaan tilannetta yhteysväleillä Vaasa-Tromelin ja Tromelin-Vaasa. Varsinkin alabandeilla huomaa, kuinka vastaanottopään kohina vaikuttaa ennusteisiin. Lopuksi esitetään VOACAP-ennuste, jossa arvioidaan vain signaalitehoa.


Yhteyden todennäköisyyttä kuvaava, VOACAP Online -tyyppinen ennuste, Vaasa-Tromelin, antenni puolen aallon korkeudella, 100 wattia. 80 metrin ennuste yhä vieläkin pessimistinen. 40 metrillä jo lupaavampi.Yhteyden todennäköisyyttä kuvaava, VOACAP Online -tyyppinen ennuste, Tromelin-Vaasa, antenni puolen aallon korkeudella, 100 wattia. Huomaa kuinka 40 metrin ja 80 metrin ennusteet ovat jo paljon paremmat.


Signaalitehoa kuvaava VOACAP-ennuste, Vaasa-Tromelin, antenni puolen aallon korkeudella, 100 wattia. Yhteismitallisempi W6ELPropin ennusteen kanssa eli vain signaaliteho esitetään. Signaalinvoimakkuudet ennustetaan alabandeilla huomattavasti paremmiksi kuin yläbandeilla. 80 metrin "parhaimmaksi ajanjaksoksi" ennustetaan aikaväliä 1830-0000 UTC.

Vrt. ylempänä ensimmäinen Vaasa-Tromelin-ennuste, jossa tarkastellaan yhteyden onnistumisen todennäköisyyttä. 80 metrillä todennäköisyys arvioidaan pieneksi vaikka signaaliteho onkin tässä ennusteessa suhteellisen hyvä!

Värikoodi: Tummanvihreä = S5, vaaleanvihreä = S4, vaaleansininen = S2-S3

Mitä tästä vertailusta opimme? Mikäli haluaa tarkempia ennusteita, varsinkin alabandeilla, niin VOACAP Online -tyyppinen ennuste, joka perustuu vain yhden tulosparametrin tarkasteluun (eli tietyn signaali-kohinasuhteen saavuttamisen todennäköisyyteen), ei tunnu täysin riittävältä. VOACAP Online antaa nopeasti hyvän yleiskuvan, mutta syvemmässä tarkastelussa pitää huomioida myös ennustettu (mediaani)signaaliteho.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti