torstai 5. kesäkuuta 2014

VOACAP:n ja W6ELPropin ennusteiden vertailua, osa 1

Päätin paneutua syvemmin Sheldon C. Shallonin W6EL tekemän HF-keliennusteohjelman eli W6ELPropin sielunelämään ja tehdä muutamia vertailuja sen ja VOACAP:n ennusteiden välillä. Taustalla on sen tosiasian tunnustaminen, että VOACAP:n ennusteet alabandeilla, kuten 80 tai 40 metrillä, ovat suhteettoman pessimistisiä, kun niitä vertaa yläbandien ennusteisiin. Tiesin entuudestaan, että W6ELPropin ennusteet alabandeilla ovat optimistisempia kuin VOACAP:n, joten toiveena on että käyttämällä näitä kahta ohjelmaa rinnakkain voidaan mahdollisesti saada vieläkin kattavampi kuva koko HF-alueen (3-30 MHz) etenemisestä.

Jo yli 10 vuotta vanhaa W6ELProp-ohjelmaa on nykyisin jo melko hankala löytää. Ohjelmaa on voinut ladata monta vuotta osoitteesta www.qsl.net/w6elprop, mutta heinäkuusta 2013 lähtien sekään ei ole ollut enää mahdollista. Ohjelman viimeisin versio lienee 2.70 ja sen voi ladata täältä. Carl K9LA on kirjoittanut ohjelman käyttämisestä pikaoppaan, jonka voi lukea täältä: http://k9la.us/W6ELProp_tutorial.pdf .

Ohjelma asentui moitteettomasti 64-bittiseen Windows 8 -koneeseeni, kunhan tein asennuksen Järjestelmänvalvojan oikeuksin (klikkaa asennusohjelman ikonia hiiren toisella näppäimellä ja valitse "Suorita jäjestelmänvalvojana"). Asensin ohjelman C:-levylle W6ELProp-nimiseen hakemistoon enkä ohjelman ehdottamaan Program Files -hakemistoon. Käytännössä ei liene mitään merkitystä, minne ohjelman asentaa.

Ohjelma toimii koneessani muuten moitteetta, paitsi isoympyräkartan piirron osalta (Great circle map). Silloin ohjelma antaa virheilmoituksen "Out of system resources" ja jäädyttää ohjelman niin, että se pitää sulkea Tehtävänhallinnan kautta. Muuten en ole vielä huomannut muita ongelmia. Sen sijaan toisessa 64-bittisessä Windows 8.1 -koneessa ohjelma toimi täysin moitteetta...

ALKUTOIMET


Kun ohjelma avataan ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, käyttäjän tulee tehdä muutamia perusasetuksia Options-ikkunassa, jossa ovat välilehdet Default Terminal, Frequencies and Constants, Prediction Parameters ja User Preferences.

Default Terminal -välilehdellä asetetaan käyttäjän oletuspaikkakunnan nimi ja koordinaatit. Tyypillisesti tämä luultavasti on koti-QTH tai vaikkapa DX-peditionin koordinaatit. Leveys- ja pituuspiiriarvoja syötettäessä tulee huomioida etumerkin käyttö!

Frequencies ja Constants -välilehdellä asetetaan taajuudet, joille ennusteet lasketaan. Oletuksena ovat taajuudet 3.6, 7.1, 14.1, 21.2 ja 28.3 (MHz). Oletustaajuuksien joukkoon kannattaa lisätä (Add Frequency -painikkeella) myös taajuudet 10.1, 18.1 ja 24.9 (MHz). Netin dokumenteista selvisi myös se, että 3.0 MHz on W6ELPropin alin ennustama taajuus, joten tämäkään ohjelma ei ennusta 160 metrin keliä.

Kohdassa "Additive Signal level Constants (dB)" voidaan kullekin taajuudelle asettaa desibelilukema, jolla nostetaan desibelivakiota ohjelman oletusarvoista (0.0 dB). Ohjelman oletuksena on, että kaikki ennusteet tehdään horisontaalisella puoliaaltodipolilla, joka sijaitsee puolen aallon korkeudella maan pinnasta. Oletan että TX- ja RX-antennit on automaattisesti suunnattu toisiaan vastaan. Ennusteen laskentaan käytettävä ulostehoteho on 100 wattia. Näin siis jos käytössä on 80 metrillä 1000 wattia ja puoliaaltodipoli, niin 3.6 MHz:n kohdalle voisi 0.0:n asemesta kirjoittaa 10 dB. Ja jos 28.3 MHz:llä on käytössä 3-elementtinen jagi (n. 6 dB:n vahvistus yli dipolin) ja 1000 wattia (10 dB yli 100 watin), niin silloin dB-vakioksi voisi kirjoittaa 16 dB. Erään toisen netistä löytämäni dokumentin mukaan ( http://www.mdxa.org/w6elprop.html ) näiden dB-vakioiden minimitaso tuisi olla 0.0:n asemesta 9.0, joten jos pitää kiinni 9.0 dB:n alkutasosta, niin 16 dB + 9 dB = 25 dB 28.3 MHz:llä...
Prediction Parameters -välilehdellä on lisää muita ennusteen laskentaan vaikuttavia parametrejä. Ensimmäinen on Minimum Radiation Angle. Tähän asetan vertailumielessä arvon 0.1 astetta. Eri dokumentaatioissa puhutaan myös arvoista 1, 3 ja 5 astetta. Oletusarvo on 1.5 astetta. Kohdassa "Noise Bandwidth" suositellaan CW:lle arvoa 250 Hz tai 500 Hz. Kohtaan "Signal Level Suppression Threshold" asetan arvoksi 0 dB. Kohtaan "Man-Made Noise Environment" valitsen "Rural" tai "Remote", sillä omassa QTH:ssani pohjakohinataso on alhainen. Ja lopuksi merkitsen suositusten mukaisesti täpän kohtaan "Suppress Zero-Availability Predictions".
User Preferences -välilehdellä on vielä lisää asetettavia parametreja. Itse valitsin seuraavat: Primary Solar Index = Sunspot Number, Primary Signal Display = Signal Levels, Time Display = UTC, Map Auto Update Interval = 3 (minutes) ja lopuksi Frequency Map Resolution = High (877 areas).
Kun kaikki on saatu asetettua, tallennetaan asetukset painamalla painiketta "Save My Settings and Exit". Tämän jälkeen näyttöön tulee aivan tyhjä musta ruutu ja valikkorivi.

ENNUSTEEN TEKEMINEN JA TALLENTAMINEN TIEDOSTOON


Uuden ennusteen tekemiseen päästään valitsemalla Predictions-valikosta alakohta "On-Screen...". Tällöin näkyviin tulee ikkuna jossa valitaan yhteysvälin paikkakunnat (Terminal A ja Terminal B).


 DXCC-paikkakunnat saa valittua, kun painaa painiketta "Select from Atlas". Koordinaatit voi syöttää myös käsin (huomaa taas etumerkkien käyttö pituus- ja levysasteiden kanssa!). Kun paikkakunnat on määritetty, asetetaan ennustepäivämäärä (Date) ja kuukauden tasoitettu auringonpilkkuluku (Solar Index). K Index -kentän voi jättää tyhjäksi. Sen jälkeen painetaan OK-painiketta, jonka jälkeen ennuste lasketaan ja esiin tulee kaksi ikkunaa.

Taaimmainen ikkuna näyttää yhteysvälin perustiedot, kuten koordinaatit, auringon nousu- ja laskuajat sekä suunnat ja etäisyydet. Sen päällä on pienempi ikkuna, jossa pitää painaa "Show Prediction" -painiketta.
Tämän jälkeen tulee näkyviin tekstimuotoinen ennuste näytössä selailtavaksi. Itse ehdotan kuitenkin että ennuste tallennetaan välittömästi tekstitiedostoon valitsemalla File-valikosta kohta Print (Tulosta). Avautuvassa tulostusikkunassa on mahdollisuus valita "Tulosta tiedostoon", jolloin ohjelma kysyy, millä nimellä tiedosto tallennetaan ja minne paikkaan.

Vertaillaan lopuksi lyhyesti erään pian ajankohtaisen yhteysvälin ennusteita eli ennusteita Tromelinin peditionille. Alla ensiksi W6ELPropin tekstimuotoinen ennuste marraskuussa 2014 yhteysvälille KP03SD (Vaasa) - Tromelin.Ja tässä alla vertailun vuoksi VOACAP Onlinen ennuste. Ennusteen alapuolella on yön ja päivän ajankohdat näkyvissä graafisessa muodossa.Kun näitä kahta ennustetta tutkii, tulee muistaa että W6ELProp-ennusteessa antennit ovat aina puolen aallonpituuden korkeudella (esim. 3,6 MHz:llä n. 40 metrin korkeudessa). VOACAP-ennusteessa kaikki antennit ovat 10 metrin korkeudessa. Siitäkin huolimatta huomataan nopeasti, että VOACAP:n ennuste jättää paljon toivomisen varaa 40 metrin ja 80 metrin alueilla verrattuna W6ELPropin ennusteeseen.

Esimerkiksi 80 metrillä  VOACAP-ennusteessa voidaan hyvällä tahdolla nähdä (häviävän pieniä) mahdollisuuksia 2300-0100 UTC välisenä aikana, kun taas W6ELPropin mielestä 80 metrin keli alkaisi kunnolla n. 1530 UTC ja kestäisi 0130 UTC asti (tai jopa pitempään). Huomataan, että n. 1500 UTC aikaan aurinko on laskenut Tromelinilla ja aurinko on laskenut jo aiemmin Vaasassa.

40 metrillä VOACAP-ennuste ei myöskään juuri kovin hääppöistä lupaa. Sen sijaan W6ELPropin mukaan 7 MHz on yksi parhaimpia bandeja!

Ehkä W6ELPropin ennuste alabandeille saattaa olla ultraoptimistinen, mutta silti se antaa parempaa osviittaa kuin VOACAP.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti